Úvod Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.czNARADI.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontakt: tel.: 603912644, info@cznaradi.cz

********************************************************************************************************

Platební metody platné od 1.1.2023

  • Platba dobírkou - zboží uhradíte dopravci při převzetí zboží.
  • Platba převodem - po objednání zboží Vám obratem na mail zašleme podklady pro platbu. Zboží zasíláme po připsání částky na náš účet. Obvykle 2-3 pracovní dny.
  • hotově

Nepodporujeme platby kartou

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Záruka a doprava e-shopu „v kostce“

1.       Doprava:

 Česká pošta, balík do ruky – zboží Vám přiveze dopravce domů. Při nezastižení uloží na příslušnou poštu.

                balík na poštu – zboží si vyzvednete na příslušné poště. Ale, ne všechny pobočky tuto službu

                nabízejí. Pokud zjistíme problém, při zadávání adresy zavoláme Vám pro upřesnění.

Geis, (balíková služba), zboží Vám doručí domů i do zaměstnání. Řidič obvykle volá, a domluví si čas

                čas předání.

TopTrans, obvykle zasíláme CO2 svářečky na paletě. Zboží Vám doručí domů i do zaměstnání. Řidič

                obvykle volá, a domluví si čas předání.

Termín  doručení výše uvedených dopravců bývá druhý den od objednání.

Doprava prodejce, náš zaměstnanec Vám zavolá a domluví  termín dodání. Nejčastěji tímto

                způsobem dopravujeme Co2 svářečky. Můžeme svářečku sestavit i předvést. Čas dodání

                může být 2-7 dní.

2.       Záruka

 Nejčastěji záruka bývá dva roky. U vybraných produktů si můžete záruku prodloužit.

V případě poruchy nás prosím kontaktujte mailem, (info@cznaradi.cz). Zajistíme svoz od Vás,                firmou Geis. (malé zboží cca 15kg). Vy zboží zabalíte, přiložíte záruční list, (faktura není nutná) a dopravce si balík vyzvedne (balík nemusíte popisovat adresou).

 Pro velké zboží, jako jsou Co2 svářečky si přijede náš zaměstnanec. Můžeme Vám zapůjčit náhradní Co2 svářečku. Typ zapůjčené svářečky určuje prodejce.

*******************************************************************************************************

Zboží:

Zbožím se rozumí zejména: nářadí, nástroje, stroje a jejich příslušenství, které provozovatel internetového obchodu prodává.

Zákanické recenze produktů nejsou ověřovány.

Prodávající:

  • czNARADI s.r.o.
  • Sečská 897
  • 538 21 Slatiňany

DIČ: CZ03550354 IČ: 03550354
Bankovní účet: 2000695163/2010
Spisová značka: C 34274 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Den zápisu: 6. listopadu 2014

Plátce DPH.

Kupující:

Právnická nebo fyzická osoba, která na základě kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím kupuje od prodávajícího zboží nebo služby.

Právní vztahy:

Právní vztahy vzniklé uzavřením smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Toto ustanovení se týká občanů nepodnikatelů. U podnikatelských subjektů (IČO) se právní vztahy řídí ustanoveními Obchodního zákoníku zejména § 409 a následně.

Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo(a) (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Objednání zboží:

Úplným vyplněním a odesláním závazné objednávky prostřednictvím internetového obchodu vzniká návrh kupní smlouvy a zároveň souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Kupní smlouva:

Kupní smlouva vzniká v momentě, kdy prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží potvrdí emailem nebo telefonicky přijatou objednávku.

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Pokud objednané zboží není skladem, již se nevyrábí nebo není možné dodržet dohodnutý dodací termín bude v takovém případě kupující o této skutečnosti informován emailem nebo telefonicky. Pokud v takovém případě učiní kupující storno objednávky do 24 hodin, bude objednávka považována za zrušenou. Při zrušení objednávky prostřednictvím emailu uvede kupující jméno a popis objednaného zboží, zejména objednací číslo. O zrušení objednávky bude kupující informován. Kupující může objednávku zrušit kdykoli před závazným potvrzením objednávky. V případě zrušení již potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelnou škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající může uplatnit právo na úhradu škody zejména u zboží na objednávku, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat a v souvislosti s tím došlo k vynaložení nákladů.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech že:

- není správně a úplně vyplněna objednávka

- zboží se již nevyrábí

- není dostupné

- se výrazně změnila cena zboží nebo byla omylem špatně uvedená na e-shopu

V případě, že kupující již zaplatil celou kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka v co nejkratším termínu (nejpozději do 10ti pracovních dnů) vrácena na jeho účet.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího:

Kupující má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 v případě neosobního způsobu doručení zboží odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud zboží neodpovídá představám kupujícího, může ho dle uvedených podmínek do 14 dnů od zakoupení bez uvedení důvodu vrátit.Tato možnost se vztahuje pouze na občany nepodnikatele. Pokud se tak rozhodnete, je nutné nepoškozené zboží bez známek montáže, užívání nebo opotřebování, v původním obalu, se záručním listem a s originálním daňovým dokladem poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodávající přijímat.

Prodávající může uplatnit právo na úhradu škody zejména na náhradu nákladů na dopravu (poštovné) zboží.

Ceny zboží a doprava:

Prodávající je plátcem DPH. Všechny ceny v internetovém obchodě jsou včetně DPH. Prodávané zboží je majetkem prodávajícího, až do úplného zaplacení kupní ceny zákazníkem.

Není-li uvedeno jinak zboží je posíláno na dobírku.

Další možnosti posílání zboží:

- o proti zálohové faktuře

- zásilkovou službou Gais, Česká pošta na fakturační nebo doručovací adresu

- vlastními prostředky prodávajícího

- osobním odběrem u prodávajícího

Cena poštovného se řídí podle aktuálního sazebníku České pošty, Geis, TopTrans.

Výše dopraveného se zobrazuje v pokladně.

V případě, že objednávka překročí částku 20 000 Kč včetně DPH, může prodávající požadovat zálohu o proti zálohové faktuře 20% z kupní ceny. Prodávající bude kontaktovat kupujícího a domluví s ním podrobnosti. Dnem zdanitelného plnění je den předání zboží dopravci. U zboží dodávané našimi dopravními prostředky je dnem zdanitelného plnění den předání zboží kupujícímu.

Záruka a reklamace:

Obchodní zákoník

Při prodeji, kdy je kupující podnikatel nebo živnostník (IČ), stanovuje Obchodní zákoník roční záruku (§429) s tím, že je možné záruku rozšířit na jinou dobu. Její délka a rozsah záruky se vymezí smlouvou.

Záruka za jakost
§ 429
(1) Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající písemně závazek, že dodané zboží bude
po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si
zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

(2) Převzetí závazku ze záruky může vyplynout ze smlouvy nebo z prohlášení
prodávajícího, zejména ve formě záručního listu. Účinky převzetí tohoto závazku má i vyznačení
délky záruční doby nebo doby trvanlivosti nebo použitelnosti dodaného zboží na jeho obalu. Je-li
ve smlouvě nebo v záručním prohlášení prodávajícího uvedena záruční doba odlišná, platí tato
doba.

§ 430
Nevyplývá-li z obsahu smlouvy nebo záručního prohlášení něco jiného, začíná záruční
doba běžet ode dne dodání zboží. Je-li prodávající povinen odeslat zboží, běží záruční doba ode
dne dojití zboží do místa určení. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat
zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

§ 431
Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže
tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil
je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

§ 432
Pro vady zboží, na něž se vztahuje záruka, platí též ustanovení § 426 až 428 a § 436 až 
441.

Právní vady zboží
§ 433
(1) Zboží má právní vady, jestliže prodané zboží je zatíženo právem třetí osoby, ledaže
kupující s tímto omezením projevil souhlas.

(2) Vyplývá-li právo třetí osoby, jímž je zboží zatíženo, z průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví, má zboží právní vady,
a) jestliže toto právo požívá právní ochrany podle právního řádu státu, na jehož území má
prodávající sídlo nebo místo podnikání, popřípadě bydliště, nebo

b) jestliže prodávající v době uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že toto právo požívá
právní ochrany podle právního řádu státu, na jehož území má kupující sídlo nebo místo
podnikání, popřípadě bydliště nebo podle právního řádu státu, kam zboží mělo být dále prodáno
nebo kde mělo být užíváno, a prodávající o tomto prodeji nebo místu užívání v době uzavření
smlouvy věděl.

§ 434
Nárok z právních vad nevzniká, jestliže kupující o právu třetí osoby věděl v době uzavření
smlouvy nebo prodávající podle smlouvy byl povinen při plnění svých povinností postupovat
podle podkladů, které mu předložil kupující.

§ 435
(1) Uplatnění práva uvedeného v § 433 třetí osobou s uvedením jeho povahy je kupující
povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy se o něm dověděl.

(2) Práva kupujícího z právních vad zboží nemohou být přiznána v soudním řízení,
jestliže kupující nesplní povinnost stanovenou v odstavci 1 a prodávající v soudním řízení
namítne nesplnění této povinnosti kupujícím.

(3) Tyto účinky nenastávají, jestliže prodávající o uplatnění práva třetí osobou věděl v
době, kdy se o něm dověděl kupující.

(4) Pro nároky kupujícího z právních vad zboží platí ustanovení § 436 až 441

Občanský zákoník

Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě
§ 612
Jestliže fyzická nebo právnická osoba prodává zboží jako podnikatel (dále jen
"prodávající") v rámci své podnikatelské činnosti, platí kromě obecných ustanovení o kupní
smlouvě i následující ustanovení § 613 až § 627.

§ 613
Věci lze prodávat i na objednávku. Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v
dohodnuté lhůtě a není-li lhůta dohodnuta, ve lhůtě přiměřené okolnostem. Nestane-li se tak,
objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupením objednatele od smlouvy není
dotčeno jeho právo na náhradu škody.

§ 614
(1) Je-li prodávající podle dohody s kupujícím nebo podle povahy věci povinen dodat věc
na místo určené kupujícím, kupující je povinen převzít věc při dodání. V ostatních případech je
kupující povinen převzít věc při prodeji, nedohodne-li se s prodávajícím jinak.

(2) Nepřevezme-li kupující věc v době uvedené v odstavci 1, prodávající je oprávněn
požadovat poplatek za uskladnění; výši poplatku stanoví zvláštní předpis, popřípadě určuje
dohoda mezi účastníky.

(3) Převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci. Při zásilkovém prodeji
přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. Při
samoobslužném prodeji dochází k převodu vlastnictví ke koupené věci okamžikem zaplacení
ceny za vybrané zboží. Do tohoto okamžiku může kupující vybrané zboží vrátit na původní místo.
Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického
práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.

§ 615
Plnění, která se s prodejem věci obvykle neposkytují, je třeba zvláště dohodnout.

Shoda s kupní smlouvou
§ 616
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve
shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. 4)

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále
rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím,
výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané,
popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům
právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu,
který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí
být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum
použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním
překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen
"rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného
odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď
výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat
přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před
převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci,
se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo
pokud se neprokáže opak.

§ 617
Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se
užívání návodem nebo je upraveno technickou normou, je prodávající povinen kupujícího s nimi
seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá. Nesplní-li prodávající tuto povinnost, je povinen
nahradit kupujícímu škodu z toho vzniklou.

§ 618
Věci, které mají vady, jež nebrání, aby mohlo být věci užíváno k určenému účelu, musí být
prodávány jen za nižší ceny, než je obvyklá cena bezvadné věci; kupujícího je třeba upozornit, že
věc má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

Odpovědnost za vady prodané věci
§ 619
(1) Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady,
které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

(2) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí
prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

(3) Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání
nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

§ 620
(1) Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců
; jde-li o prodej
potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest
týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se
zvláštními právními předpisy 4a) lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

(2) U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší dobu, může být zvláštním
právním předpisem záruční doba prodloužena nad dobu uvedenou v odstavci 1; prodloužení
záruční doby se může týkat i jen některé součástky věci.

(3) Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou
(záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu
prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o
fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu
doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

(4) Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě
srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu
platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající
zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci
váží podle zvláštních právních předpisů. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního
listu není platnost záruky dotčena.

(5) Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout
záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně; v záručním listě pak určí prodávající
podmínky a rozsah prodloužení záruky.

§ 621
Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do
provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do
provozu,
 pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a
řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

§ 622
(1) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně
odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem
k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti
věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z
ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

(2) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně
užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy
odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující
nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

(3) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na 
přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

§ 623
Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do
provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly
sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost
prodávajícího.
 To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl
kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k
uvedení věci do provozu.

§ 624
Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá,
má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

§ 625
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.
Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího
nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k
provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě
dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím.

§ 626
(1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li
uplatněna v záruční době.

(2) Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v
den následující po koupi; jinak práva zaniknou.

(3) U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do
24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. 
Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím
zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců; tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci.

§ 627
(1) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení
opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá
. Prodávající je povinen vydat
kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

(2) Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí,
dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

(3) Jakákoliv ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, uzavřená před uplatněním práva z
odpovědnosti za vadu prodané věci, pokud by v jejich důsledku toto právo zaniklo nebo bylo
omezeno, jsou neplatná

Pokud byla reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), prodávající může naúčtovat kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci, logistiku, dohledání potřebných údajů, testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno kupujícímu.

Vytisknout stránku

© 2024, Pavel Šrůt – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Výměna odkazů | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Zobrazit mobilní verzi

Přeskočit na začátek stránky